Raportowanie schematów podatkowych - strzeż się wysokich sankcji!

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) ma na celu dostarczenie organom podatkowym informacji na temat transakcji i działań korzystających z nich podmiotów oraz potencjalnych nadużyć.

Przepisy w zakresie raportowania schematów obowiązują od 2019 r. i są stosowane do:

 • wszystkich rodzajów podatków
 • transakcji i działań krajowych i transgranicznych

Niewiedza kosztuje

Regulacje MDR wymagają dochowania należytej staranności. W razie braku informacji o danej transakcji istnieje ryzyko nałożenia wysokich kar pieniężnych – za niewywiązanie się z obowiązku przestrzegania przepisów MDR grożą sankcje określone w kodeksie karnym skarbowym lub sankcje określone w Ordynacji podatkowej.

O jakich kwotach mowa?

Kara grzywny za nieprzekazanie właściwemu organowi informacji o MDR może wynieść nawet do 720 stawek dziennych, a w 2021 roku to nawet 26,88 milionów złotych

Z kolei brak posiadania procedury MDR przez promotora to kara w wysokości 2 milionów złotych.

Z pomocą Kancelarii Mentzen nie stracisz swoich pieniędzy. Przejmiemy Twoje obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Kogo dotyczy raportowanie schematów podatkowych?

 • promotorów, którymi są doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, doradzający klientom pracownicy instytucji finansowych lub inne osoby, które udostępniają schematy podatkowe.
 • wspomagających, czyli podmioty takie jak biuro księgowe, czy bank, które pośredniczą między promotorem a korzystającym.
 • przede wszystkim kwalifikowanych korzystających, którzy wdrożyli lub chcą wdrożyć uzgodnienia.
Sławomir Mentzen

Jakie są kryteria kwalifikowanego korzystającego?

przychody, koszty lub wartość aktywów, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w bieżącym lub poprzedzającym roku 10 000 000 euro,

udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej 2 500 000 euro,

korzystający jest podmiotem powiązanym dla podmiotów spełniających powyższe kryteria.

Jesteś jednym z nich? Pomożemy Ci rozpoznać obowiązki podatkowe i bezpiecznie przeprowadzimy przez całą procedurę.

Czego najczęściej dotyczy raportowanie?

Raportowanie schematów podatkowych dotyczy wszystkich podatków, bez znaczenia jest również przedmiot transakcji. Obowiązek raportowania MDR obejmuje  przede wszystkim:

 • transakcje na rynku nieruchomości
 • przekształcenia, aporty i sprzedaż spółek
 • sprzedaż środków trwałych o znacznej wartości
 • transakcje międzynarodowe
 • wszystkie zmiany zasad opodatkowania

Jako jedni z nielicznych przeprowadzimy Cię przez całą procedurę MDR.

Niewiele firm wie, w jaki sposób opracować i wdrożyć procedurę MDR. Wybierając Kancelarię Mentzen, zyskasz pewność, że Twoją sprawą zajmą się najlepsi specjaliści.

Weź głęboki wdech…

Wykonamy za Ciebie:

 • Opinię – zweryfikujemy zakres Twoich obowiązków wynikających z przepisów MDR oraz doradzimy w zakresie raportowania schematów podatkowych, 
 • Raportowanie – przygotujemy formularze MDR do zaraportowania schematów, podatkowych oraz wesprzemy Cię w procesie raportowania,
 • Audyt – przeprowadzimy badanie weryfikujące obowiązki w zakresie raportowania przeprowadzonych transakcji przez okres kilku lat,
 • Wdrożenie – opracujemy i wdrożymy procedurę MDR dla podatników, którzy są zobligowani do jej posiadania,
 • Szkolenie dla pracowników działu księgowego lub finansowego.
Patrycja Lewandowska

i odetchnij z ulgą!

Zapewnimy Ci bezpieczeństwo podatkowe i ograniczymy ryzyko podatkowe związane z wystąpieniem ewentualnych nieprawidłowości i nałożeniem sankcji.

Chcesz ze spokojem przejść przez raportowanie MDR? Skorzystaj z pomocy doradcy podatkowego z Kancelarii Mentzen.