Zerowy PIT dla młodych programistów?

Uważasz ten artykuł za przydatny?
Udostępnij go znajomym:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pocket
Jesteś młodym programistą zatrudnionym na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej? Nie wiesz czy przysługuje ci ulga dla młodych?

Zerowy PIT? Co to takiego?

Zerowy PIT, tzw. „ulga dla młodych” to nic innego jak zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Poza spełnieniem kryterium wieku z ulgi skorzystać mogą wyłącznie osoby uzyskujące przychody z określonych źródeł. Są to przychody ze spółdzielczego stosunku pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego. Zwolnionienie z opodatkowania jest jednak wyłącznie do kwoty nieprzekraczającej w danym roku podatkowym 85 528 zł. Jeżeli przekroczymy ten próg, przychody podlegają pod stawki skali podatkowej, czyli odpowiednio 17 i 32%. Kwoty nieprzewyższającej limitu nie wlicza się natomiast do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku. Nie uwzględniamy ich również do podstawy obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Osoba, która w roku podatkowym uzyskała wyłącznie przychód zwolniony nie musi również składać deklaracji PIT.

Zerowy PIT dla programisty?

Zerowy PIT jest przeznaczony jedynie dla osób uzyskujących przychody z jednego ze wskazanych wyżej źródeł. Przede wszystkim z ulgi dla młodych nie skorzystasz, jeżeli jesteś programistą prowadzącym własną działalność gospodarczą lub w ramach umowy o dzieło. Samozatrudnieni oraz wykonujący dzieło znaleźli się poza katalogiem zwolnionych z PIT. Problematyczna jest również kwestia przychodów osiąganych z tytułu umowy zlecenia przewidującej przeniesienie praw autorskich na zleceniodawcę za wynagrodzeniem. Są one niestety powszechne w branży IT. Fiskus w interpretacji nr. 0115-KDIT2.4011.836.2020.1.MM uznał, że wynagrodzenia uzyskiwane z takich umów nie mogą zostać zakwalifikowane jako działalność z tytułu osobistego wykonywania usług. Stanowią one przychód z tytułu praw majątkowych, a te nie mogą zostać zwolnione z PIT. W kolejnej interpretacji podkreślono jednak, że w przypadku wyraźnego rozgraniczenia w umowie wynagrodzenia autorskiego za prace twórcze pozostała część może zostać zwolniona z PIT (interpretacja nr. 0112-KDIL3-2.4011.381.2019.1.DJ).

Czy jest jakaś alternatywa?

Samozatrudnieni programiści mają możliwość skorzystania z ulgi IP BOX, która polega na preferencyjnym opodatkowaniu stawką w wysokości 5% dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej. W związku z tym przedmiotem tego opodatkowania może być wytworzone przez przedsiębiorcę autorskie prawo do programu komputerowego. Dla osób, które z różnych przyczyn nie chcą zakładać własnej działalności gospodarczej opłacalne będzie skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodu. Wyższe koszty oznaczają mniejszą podstawę opodatkowania, co z kolei wiąże się z większym wynagrodzeniem wypłacanym pracownikowi. Rozwiązanie takie może być zastosowane między innymi u programisty, który tworzy programy komputerowe i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Stosowanie podwyższonych kosztów nie stoi również na przeszkodzie do korzystania z ulgi dla młodych. Więcej o 50% kosztach uzyskania przychodu możecie przeczytać tutaj.

Uważasz ten artykuł za przydatny?
Udostępnij go znajomym:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pocket

Potrzebujesz doradcy podatkowego?

Dodaj komentarz

Głodny wiedzy?

Zobacz co przygotowali Nasi Eksperci

Bądź na bieżąco z praktyczną wiedzą prawno-podatkową.

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj lekkostrawne materiały o tym jak w bezpieczny sposób płacić mniejsze podatki.

Bądź na bieżąco z praktyczną wiedzą prawno-podatkową.

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj lekkostrawne materiały o tym jak w bezpieczny sposób płacić mniejsze podatki.

Bądź na bieżąco z praktyczną wiedzą prawno-podatkową.

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj lekkostrawne materiały o tym jak w bezpieczny sposób płacić mniejsze podatki.

Głodny wiedzy? Zobacz, co przygotowali nasi eksperci